terça-feira, 22 de novembro de 2016

Bo, “nha mundo”

N´thiga perto bo dam ganda flau um kusa ma n´ka sabia kuse kum ta flau, també parcem pamod nem sim sabia n´ka ta conseguiba ... n´nxinti língua pesad na boca.
Dan ganda tchora ma i sim perguntado kuse kum nsta tchora n´ka tinha resposta.
N´spiau.... apenas n´spiau tumod n´ka sta conseguiba oiaba mas nada.
N´brasau pam xintiu, pam discubri pmd i nha mundo.

Paula Ribeiro